Управління справами
Національної академії наук України

Наукові центри, відділення, установи, організації та підприємства


Наукові відділення НАН України  
Національна академія наук України 
Наукові центри НАН та МОН України 
Відділення математики 
Відділення інформатики 
Відділення механіки 
Відділення фізики і астрономії 
Відділення наук про Землю 
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 
Відділення фізико-технічних проблем енергетики 
Відділення ядерної фізики та енергетики 
Відділення хімії 
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології 
    ¤  Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна 
    ¤  Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця 
    ¤  Міжнародний центр молекулярної фізіології 
    ¤  Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України 
    ¤  Інститут молекулярної біології і генетики 
    ¤  Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького 
    ¤  Державний науковий медико-інженерний центр "НОРТ" при ІЕПОіР ім.Р.Є.Кавецького 
    ¤  ДКВ медичного приладобудування при ІЕПОіР ім.Р.Є.Кавецького 
    ¤  Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 
    ¤  Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології та кріомедицини 
    ¤  Спеціальне констркуторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом інституту проблем кріобіології і кріомедицини 
    ¤  Міжвідомчий науковий центр кріобіології і кріомедицини НАН, АМН та МОЗ України 
    ¤  Інститут біології клітини НАН України 
Відділення загальної біології 
Відділення економіки 
Відділення історії, філософії та права 
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 
Установи і організації, підпорядковані Управлінню справами НАН України 
Установи при Президії НАН України 
Інші установи та організації