Управління справами
Національної академії наук України

Наукові центри, відділення, установи, організації та підприємства


Наукові відділення НАН України  
Національна академія наук України 
Наукові центри НАН та МОН України 
Відділення математики 
Відділення інформатики 
Відділення механіки 
Відділення фізики і астрономії 
Відділення наук про Землю 
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 
Відділення фізико-технічних проблем енергетики 
Відділення ядерної фізики та енергетики 
Відділення хімії 
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології 
Відділення загальної біології 
Відділення економіки 
Відділення історії, філософії та права 
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 
    ¤  Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України 
    ¤  Державна установа "Інститут Івана Франка НАН України" 
    ¤  Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні 
    ¤  Інститут української мови 
    ¤  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України 
    ¤  Інститут народознавства 
    ¤  Відділення керамології Інституту народознавства 
    ¤  Український мовно-інформаційний фонд 
    ¤  Музей народної архітектури та побуту НАН України 
    ¤  Міжнародна школа україністики 
Установи і організації, підпорядковані Управлінню справами НАН України 
Установи при Президії НАН України 
Інші установи та організації