Управління справами
Національної академії наук України

Наукові центри, відділення, установи, організації та підприємства


Наукові відділення НАН України  
Національна академія наук України 
Наукові центри НАН та МОН України 
Відділення математики 
Відділення інформатики 
Відділення механіки 
Відділення фізики і астрономії 
Відділення наук про Землю 
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 
Відділення фізико-технічних проблем енергетики 
Відділення ядерної фізики та енергетики 
Відділення хімії 
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології 
Відділення загальної біології 
Відділення економіки 
Відділення історії, філософії та права 
    ¤  Інститут історії України Нацiональноi академiї наук України 
    ¤  Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України 
    ¤  Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського 
    ¤  Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича 
    ¤  Інститут археології НАН України 
    ¤  Одеський відділ Інституту археології НАН України 
    ¤  Кримський філіал Інституту археології 
    ¤  Національний історико-археологічний заповідник "Ольвія" НАН України 
    ¤  Інститут сходознавства ім.А.Кримського НАН України 
    ¤  Кримське відділення Інституту сходознавства ім.А.Ю.Кримського 
    ¤  Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса 
    ¤  Інститут європейських досліджень Національної академії наук України 
    ¤  Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України 
    ¤  Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди 
    ¤  Інститут соціології 
    ¤  Інститут держави і права ім.В.М.Корецького 
    ¤  Київський університет права Національної академії наук України 
    ¤  Центр пам\'яткознавства НАН України 
    ¤  Одеський археологічний музей Національної академії наук України 
    ¤  Центр гуманітарної освіти 
    ¤  Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського 
    ¤  Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника 
    ¤  Інститут енциклопедичних досліджень НАН України 
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 
Установи і організації, підпорядковані Управлінню справами НАН України 
Установи при Президії НАН України 
Інші установи та організації