Управління справами
Національної академії наук України

Наукові центри, відділення, установи, організації та підприємства


Наукові відділення НАН України  
Національна академія наук України 
Наукові центри НАН та МОН України 
Відділення математики 
Відділення інформатики 
Відділення механіки 
Відділення фізики і астрономії 
Відділення наук про Землю 
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 
Відділення фізико-технічних проблем енергетики 
Відділення ядерної фізики та енергетики 
Відділення хімії 
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології 
Відділення загальної біології 
Відділення економіки 
    ¤  Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАНУ" 
    ¤  Інститут економіки промисловості 
    ¤  ДП "Науково-дослідний центр інформаційних технологій Інституту економіки промисловості НАН України" 
    ¤  Рада по вивченню продуктивних сил України 
    ¤  Інститут світової економіки і міжнародних відносин 
    ¤  Інститут економіко-правових досліджень 
    ¤  Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень 
    ¤  Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього Національної академії наук України" 
    ¤  Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України 
    ¤  Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінпраці України та НАН України 
    ¤  Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України"  
Відділення історії, філософії та права 
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 
Установи і організації, підпорядковані Управлінню справами НАН України 
Установи при Президії НАН України 
Інші установи та організації