Управління справами
Національної академії наук України

Наукові центри, відділення, установи, організації та підприємства


Наукові відділення НАН України  
Національна академія наук України 
Наукові центри НАН та МОН України 
Відділення математики 
Відділення інформатики 
Відділення механіки 
Відділення фізики і астрономії 
Відділення наук про Землю 
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 
Відділення фізико-технічних проблем енергетики 
Відділення ядерної фізики та енергетики 
Відділення хімії 
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології 
Відділення загальної біології 
Відділення економіки 
Відділення історії, філософії та права 
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 
Установи і організації, підпорядковані Управлінню справами НАН України 
Установи при Президії НАН України 
Інші установи та організації 
    ¤  Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень при Президії НАН України 
    ¤  Український міжнародний комітет з питань науки і культури 
    ¤  Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов 
    ¤  Інноваційний центр 
    ¤  НЦ "Біотрон" 
    ¤  Комплексний інновац. центр 
    ¤  Відділення цільової підготовки Київського університету ім.Т.Г.Шевченка 
    ¤  Фізико-технічний факультет НТУ України ("КПІ") 
    ¤  Фізико-технічний навчальний науковий центр 
    ¤  Видавництво “Наукова думка” 
    ¤  Книгарня видавництва “Наукова думка” 
    ¤  Фірмовий магазин "Академкнига" 
    ¤  Магазин №7 
    ¤  Харківський магазин "Академкнига" 
    ¤  Спеціалізована друкарня наукових журналів 
    ¤  Центр практичної інформатики 
    ¤  Технічний центр Національної академії наук України 
    ¤  Національний науково-природничий музей при інституті зоології ім.І.І.Шмальгаузена 
    ¤  Державне управління матеріально-технічного забезпечення НАН України 
    ¤  Національний науковий центр медико-біотехнічних проблем 
    ¤  Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень 
    ¤  Київське відділення Міжнародного центру астрономічних та медико-екологічних досліджень 
    ¤  НІЦ по технологіях і техніці для ефіроолійної продукції "Інагр" 
    ¤  Науковий медико-інженерний центр "Натуролог" 
    ¤  Міжвідомчий екологічний центр 
    ¤  Центр інтелектуальної власності та передачі технологій 
    ¤  Дитячий оздоровчий табір "Каштан" ІЕЗ ім.Є.О.Патона 
    ¤  Зовнішньоторговельна фірма “ІнтерАН” 
    ¤  Мале ДП «Академсервіс-Львів” ІППММ ім.Я.С.Підстригача 
    ¤  Центр комплексних автоматизованих систем керування 
    ¤  НТЦ приладобудування 
    ¤  Міжвідомча лабораторія екологічних проблем та радіаційної безпеки Карпатського регіону 
    ¤  ГЦ діагностичних досліджень природних та техногенних об’єктів ІГН 
    ¤  Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН 
    ¤  МНДГЦ геодинамічних досліджень 
    ¤  Державний госпрозрахунковий науково-технічний центр локального прогнозування і дослідження родовищ благородних і рідкісних металів НАН України та Міносвіти і науки України 
    ¤  Науково-виробниче підприємство "МГІ-флот" Морського гідрофізичного інституту 
    ¤  Маріупольське відділення НІЦ "Патон-Азовмаш" при Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона 
    ¤  Державне підприємство "Атестаційний центр з неруйнівного контролю" при Інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона 
    ¤  Державне міжгалузеве науково-технічне підприємство "Центр промислових технологій" 
    ¤  Мале державне науково-виробниче впроваджувальне підприємство "ЄКМА" 
    ¤  Підприємство "Центр з сертифікації високоміцних, надтвердих матеріалів та інструменту на їх основі "Сепрал" 
    ¤  Мале державне науково-виробниче підприємство "Лінатек" 
    ¤  Державне підприємство по радіаційній обробці матеріалів "Радма" Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського 
    ¤  Державне підприємство по контролю локалізації та ремонту дефектів "Колоран" Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського 
    ¤  Державне підприємство "Каталіз і екологія" Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського 
    ¤  Міжвідомчий науково-технологічний центр "Агробіотех" НАН України та Міносвіти і науки України 
    ¤  Державне підприємство "Таганча-житло-сервіс" 
    ¤  Державне підприємство "Центр азіатсько-тихоокеанських досліджень" при Інституті світової економіки та міжнародних відносин 
    ¤  Державний регіональний науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба" Інституту археології 
    ¤  Державне підприємство НДЦ "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології 
    ¤  Український державний славістичний центр НАН України та Міносвіти і науки України 
    ¤  Видавництво Видавничий дім „Академперіодика” 
    ¤  Державне підприємство по відновленню основних засобів „Академвторресурс” 
    ¤  Український центр науково-технічної діяльності, досліджень та соціальних ініціатив 
    ¤  Дитячий лікувально-оздоровчий центр "Мрія" 
    ¤  Мале державне підприємство „МІКРОС” 
    ¤  Мале державне підприємство „ЕКСТЕРН” 
    ¤  Державне підприємство „Центр анкерного кріплення” 
    ¤  Мале державне підприємство „ІЗОХРОН” 
    ¤  Дочірнє підприємство науково-виробниче підприємство „КВАЗАР-ІПАН” 
    ¤  Державне мале наукове підприємство „Екологічні радіолокаційні системи „ЕКОРАДАР” 
    ¤  Мале державне підприємство інженерно-фізичний центр „ДонФТІ” 
    ¤  Державне підприємство „ЕЛТ” 
    ¤  Мале державне підприємство „АКВАЕК” 
    ¤  Мале державне підприємство „Геофізичне моделювання „ГЕОМОД” 
    ¤  Державне підприємство науково-виробниче мале підприємство „Відродження” 
    ¤  Київське науково-виробниче об’єднання „Екологічні технології та нормативи” 
    ¤  Державне підприємство „Екоінформ” 
    ¤  Мале державне впроваджувальне підприємство „ГЕФЕСТ” 
    ¤  Мале державне підприємство „Інспекція та діагностика промислових споруд” 
    ¤  Дочірнє підприємство „Зварювальні технології” НТК „ІЕЗ ім. Є.О.Патона” НАН України 
    ¤  Мале державне підприємство „БІСАН” 
    ¤  Впроваджувальне державне підприємство „Екотехнологія” 
    ¤  Державне мале впроваджувальне підприємство „ІНТОМ” 
    ¤  Технічний комітет по стандартизації „Технічна діагностика та неруйнівний контроль” 
    ¤  Мале підприємство „ЕКСПЛОМАТ” 
    ¤  Мале підприємство „АНСЕРВ” 
    ¤  Мале підприємство „ЕЛТЕР” 
    ¤  Мале науково-виробниче державне підприємство „МАГНЕТИК-СУПЕР” 
    ¤  Виробничо-впроваджувальне мале підприємство „МЕКОЛ” 
    ¤  Науково-виробниче мале підприємство „БІЛИТ” 
    ¤  Мале підприємство „ЛІТМАШ” 
    ¤  Мале виробничо-впроваджувальне державне підприємство „ПЛАЗЕР” 
    ¤  Мале державне підприємство „ГАЗОТЕРМІК” 
    ¤  Орган з сертифікації проти корозійних ізоляційних покриттів трубопроводів 
    ¤  Державне науково-впроваджувальне підприємство „ІМЕТ” 
    ¤  Мале підприємство „ДИСИТ” 
    ¤  Державне науково-виробниче мале підприємство „ЛАТОКС” 
    ¤  Мале державне підприємство Центр по випробуванню та впровадженню паливовикористовуючого обладнання „ЦВВПО” 
    ¤  Економіко-правовий центр „Юрекономіка” 
    ¤  Дочірнє підприємство „Юрнаука-центр” 
    ¤  Науково-дослідне підприємство "Центр енергетичного та ядерного права" при Інституті держави і права ім.В.М.Корецького 
    ¤  Регіональний східний відділ Центру пам’ткознавства НАН України і УТОПІК 
    ¤  Мале державне підприємство "Автор" 
    ¤  Дочірнє підприємство "Центр соціальних експертиз" 
    ¤  НІЦ по розробці технологій і обладнання (НІЦ ТОВ) 
    ¤  Державне підприємство з впровадження і конструювання засобів захисту будівель та споруд 
    ¤  Державний госпрозрахунковий НД конструкторський центр "Грім" 
    ¤  Науково-дослідне відділення оптичних та конструкційних кристалів Інституту монокристалів 
    ¤  НТЦ радіаційного приладобудування Інституту монокристалів 
    ¤  Центр морських досліджень та екобезпеки нафтотерміналів 
    ¤  Міжгалузевий НТЦ видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів "Дорогметтехнологія" 
    ¤  НІЦ “Техноелектрохім” 
    ¤  ДНЦ лікарських засобів 
    ¤  Львівське відділення регуляторних систем клітини Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна 
    ¤  Українсько-австрійський науковий центр 
    ¤  Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень 
    ¤  Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" 
    ¤  Міжнародний центр космічного права при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького 
    ¤  Верхньодністрянська археологічна експедиція 
    ¤  Великий конференц-зал 
    ¤  Готель “Академічний” 
    ¤  Санаторій-профілакторій “Славутич”