Управління справами
Національної академії наук України

Єдиний реєстр об'єктів державної власності (автоматизована система "Юридичні особи")

Єдиний реєстр об'єктів державної власності
 

Закон України "Про управління об'єктами державної власності"
стаття 12 Єдиний реєстр об'єктів державної власності
1. Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі - Реєстр) є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно, у тому числі передане в оренду (лізинг), концесію або заставу, державних підприємств, установ та організацій, а також про корпоративні права держави та державне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських структур.
2. Реєстр формується Фондом державного майна України за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Антимонопольного комітету України, інших уповноважених органів управління, а також Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на єдиних методологічних засадах, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Формування Реєстру в частині нерухомого майна здійснюється на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманих зазначеними в абзаці першому цієї частини органами відповідно до законодавства.
3. При зміні керівника об'єкта державної власності передача майна від одного керівника до іншого здійснюється на підставі акта приймання-передачі.
4. Частину четверту статті 12 виключено
5. Користувачами Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни. Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі шляхом оприлюднення у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.
6. Фінансування витрат на формування та ведення Реєстру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. 


Сторінка Реєстру держмайна на сайті Фонду державного майна України


Класифікатор структурних компонентів та державного майна

 

Наказ Фонду державного майна України від 06.08.2013 № 1535 "Про внесення змін до Порядку та умов користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності"

Файли АС "Юридичні особи"
Завантажити систему (3,79МБ)
Завантажити модуль для оновлення системи (версія 5.9 вiд 01.07.13) (4,77МБ)
Завантажити інструкцію користувача (версії 5.6 від 18.02.10) (2,88МБ)
Приклад заповнення форми 2Б

Інструкція по оновленню системи до версії 5.9 від 01.07.13
Для оновлення системи “Юридичні особи” запустіть файл derzh_update_5_9.exe.
Оберіть каталог, в який була встановлена система “Юридичні особи”, та натисніть кнопку “Извлечь”.  
 "