Управління справами
Національної академії наук України

Нормативно-правові документи з питань розпорядження та використання державного майна

Нормативно-правові документи з питань розпорядження та використання державного майна

Закон України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу"

Закон України "Про управління об'єктами державної власності"

Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.1999 № 226 "Про перелік об'єктів державної власності, що входять до майнового комплексу Національної академії наук"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296 "Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном "

Повернутися