Управління справами
Національної академії наук України

Нормативно-правові документи з питань оренди державного майна

Нормативно-правові документи з питань оренди державного майна
     
  Закон України "Про оренду державного та комунального майна"      

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 "Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна"

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 № 629 "Про затвердження Методики оцінки об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів"

Наказ Фонду державного майна України від 15.02.2013 № 201 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності"

Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 № 12 "Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна"
 
Повернутися