Управління справами
Національної академії наук України

Головна


Щодо внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 №634

       Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі - Закон) під час дії воєнного стану Кабінет Міністрів України може встановити інші правила передачі в оренду державного та комунального майна, ніж ті, що передбачені Законом.
       Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану» від 27.05.2022 № 634 (далі - Постанова), якою, зокрема регулюються питання пільгового нарахування орендної плати за договорами оренди державного майна під час дії воєнного стану та звільнення від її сплати.
       Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2024 №512 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634» до Постанови внесено зміни та доповнення, якими встановлено таке.
1. Орендарям державного майна - фізичним особам та фізичним особам - підприємцям, призваним або прийнятим на військову службу після введення воєнного стану до його припинення чи скасування, не здійснюється нарахування плати за оренду державного майна за період з 1 числа місяця, в якому їх було призвано або прийнято на військову службу, по 1 число місяця, що настає через три місяці після дати закінчення проходження ними військової служби.
       Факт призову або прийняття на військову службу та факт закінчення проходження військової служби підтверджується шляхом надсилання орендарем відповідного повідомлення, до якого додана копія військово- облікового або іншого документа, виданого компетентним органом, що дає змогу встановити дату початку та/або закінчення проходження ним військової служби.
       Зазначене повідомлення надсилається орендодавцю за договором оренди державного майна у паперовій або електронній формі.
       Орендарям, які повідомили про початок проходження ними військової служби, але через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану не повідомили про закінчення чи продовження проходження ними військової служби, плата за оренду державного майна нараховується у повному обсязі з 1 числа місяця, що настає за третім місяцем після припинення чи скасування воєнного стану.
       Якщо такі орендарі продовжують використовувати орендоване державне майно або надали його у користування іншим особам, орендна плата нараховується у повному обсязі з 1 числа місяця, у якому за результатами контролю орендодавцем встановлено факт такого користування.
2. Орендарям державного майна, розташованого на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (далі - визначені території), не нараховується орендна плата за період з 1 числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку бойових дій або тимчасової окупації, по 1 число місяця, що настає через три місяці після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації, що визначаються відповідно до зазначеного переліку (Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року №309.
       Нарахування орендної плати у такий спосіб таким орендарям здійснюється починаючи з 1 січня 2024 року. Надмірно сплачена зазначеними орендарями орендна плата підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів.
3. На період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування:
- комунальні підприємства, які повністю або частковофінансуються за рахунок місцевого бюджету, утворені органами місцевого самоврядування, юрисдикція яких поширюється на визначені території, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, мають право на отримання в оренду державного майна без проведення аукціону з метою облаштування гуртожитків для тимчасового проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, житло яких знищено або пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації;
- місячна орендна плата за державне майно, яке використовується для облаштування гуртожитків для тимчасового проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, житло яких знищено або пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, юрисдикція яких поширюється на визначені території, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, та утвореними ними комунальними підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково фінансуються за рахунок місцевого бюджету, становить 1 гривню за 1 кв. метр площі об’єкта оренди.
       З метою отримання державного майна без проведення аукціону комунальне підприємство повинно подати орендодавцю державного майна заяву, копію статуту (положення) та копію документа, що підтверджує заснування комунального підприємства органом місцевого самоврядування, юрисдикція якого поширюється на визначені території, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації.
       Просимо взяти до уваги вищезазначені зміни до Постанови та керуватися у роботі.

Завантажити лист НАН України

Повернутися до рубрики