Управління справами
Національної академії наук України

Головна


Про внесення змін до Методики оцінки майна

       Кабінет Міністрів України постановою від 20.02.2019 № 224 виклав у новій редакції Методику оцінки майна (далі - Методика), затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
        Згідно з п.1 Методики вона має застосовуватися для проведення оцінки:
- майна державних і комунальних підприємств, що вноситься до статутного капіталу акціонерного товариства під час приватизації шляхом перетворення зазначених підприємств в акціонерні товариства;
- об'єктів державної і комунальної власності, які відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" належать до об'єктів великої приватизації (за умови відсутності радника);
- об'єктів державної і комунальної власності, які відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" належать до об'єктів малої приватизації (за умови відсутності балансової вартості об'єктів державної (комунальної) власності);
- об'єктів приватизації, що повертаються у державну або комунальну власність;
- майна державних підприємств, що підлягають реорганізації шляхом їх перетворення в акціонерні товариства;
- відчуження державного (комунального) майна;
- об'єктів державної і комунальної власності, які відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" належать до об'єктів малої приватизації та підлягають продажу шляхом викупу (крім випадків, передбачених частинами восьмою і десятою статті 15 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна").
       Відповідно до вимог Методики проводиться визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що утворюється в процесі приватизації (корпоратизації, перетворення), та розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або суб'єкту господарювання з державною часткою (часткою комунального майна) в статутному (складеному) капіталі, у разі встановлення фактів розкрадання, нестачі, знищення, псування майна.
       Методикою визначений підготовчий етап до оцінки майна, який передбачає проведення інвентаризації майна (у разі необхідності), аудиту (у разі необхідності), відбору суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання (у разі проведення незалежної оцінки), збору вихідних даних, необхідних для проведення незалежної (стандартизованої) оцінки майна.
      Згідно з Методикою погодження, затвердження або прийняття оцінки майна органом приватизації (іншим суб'єктом управління об’єктами державної власності або органом місцевого самоврядування) у випадках, визначених законодавством, без залучення суб'єктів господарювання здійснюється за результатами рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки), що проводиться згідно із статтею 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та національними стандартами оцінки. Обов'язковою умовою для погодження, затвердження або прийняття висновку про вартість майна (акта оцінки) є наявність висновку рецензента, що міститься в рецензії, складеній рецензентом відповідно до вимог законодавства, про відповідність звіту про оцінку майна (акта оцінки) ознакам, зазначеним в абзаці другому або третьому пункту 67 Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, на відповідний звіт про оцінку майна (акт оцінки).
     Просимо ознайомитися з новою редакцією Методики оцінки майна та керуватися її положеннями в роботі, зокрема у разі опрацювання та підготовки пропозицій до НАН України щодо прийняття управлінських рішень, наслідком яких буде відчуження майна НАН України.


Повернутися до рубрики