Управління справами
Національної академії наук України

Головна


Про отримання витягу з Єдиного реєстру об’єктів державної власності

       З метою захисту та визнання речових прав на нерухоме майно НАН України керівники організацій НАН України, на балансі яких обліковується нерухоме майно, мають, відповідно до вимог чинного законодавства та рішень Президії НАН України, здійснити заходи щодо державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно НАН України.
       Процедура проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, перелік документів, необхідних для її проведення, визначені Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі - Порядок).
       Пунктом 44 Порядку встановлено, що для державної реєстрації прав власності на об’єкт нерухомого майна державної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 року, за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної власності на такий об’єкт, до суб’єкта державної реєстрації прав подаються технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна та витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта.
       Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності надається Фондом державного майна України відповідно до Порядку та умов користування Єдиним реєстром об’єктів державної власності, затвердженого наказом Фонду від 23.03.2005 № 622, за даними автоматизованої системи «Юридичні особи» (форма 26).
У запиті щодо отримання витягів/відомостей з Єдиного реєстру об’єктів державної власності необхідно зазначати: мету запиту; назву балансоутримувача майна та код ЄРДПОУ; відомості, які ідентифікують об’єкт, зокрема назву, місцезнаходження, інвентарний номер/реєстровий номер, площу забудови, розмір/площу майна тощо; дату направлення письмового запиту.
       Зразок запиту на отримання відомостей/витягу з Єдиного реєстру об’єктів державної власності розміщено на офіційному сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua - Діяльність - Єдиний реєстр об’єктів державної власності - Надання інформації з Реєстру).
       Окремо зазначаємо, що перед поданням запиту до Фонду державного майна України необхідно з’ясовувати в Управлінні справами НАН України (Н.О.Деркач, тел. 239-67-96) інформацію про повноту та актуальність відомостей, внесених до автоматизованої системи «Юридичні особи», та перевірити їх відповідність даним, зазначеним в запиті.

Завантажити лист

Повернутися до рубрики