Управління справами
Національної академії наук України

Головна


Про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави

       Інформуємо, що статтею 4 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» (далі - Закон) визначено об’єкти права державної власності, що не підлягають приватизації. Зокрема, ч.2 ст.4 Закону встановлено, що не підлягають приватизації наукові установи, включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. 
       Вважаємо за доцільне зазначити, що Державний реєстр наукових установ, яким надасться підтримка держави (далі -Реєстр) - це перелік науково-дослідних, науково-технічних установ (далі - наукові установи) та вищих навчальних закладів, діяльність яких має важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва.
       На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 №380 «Про затвердження Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави» наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2014 № 1326 була створена Державна комісія з питань Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (далі - Комісія).
       Процедура включення наукових установ та вищих навчальних закладів усіх форм власності до Реєстру визначена Порядком включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.11.2001 №767, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.12.2001 за № 1011/6202.
       Секретаріат Комісії приймає до розгляду заявки наукових установ, які пройшли державну атестацію, та вищих навчальних закладів, що провадять освітню діяльність за третім (освітньо-науковим) рівнем та (або) науковим рівнем вищої освіти, та які пройшли державну атестацію в частині наукової та науково-технічної діяльності. У разі  рішення Комісії відмовити установі у включенні її до Реєстру, чергова заявка може бути подана нею за результатами роботи установи у наступному календарному році після вказаного у попередній заявці.
       Для включення до Реєстру наукові установи та вищі навчальні заклади подають такі документи:
1. Заявку на включення до Реєстру (форма П1);
2. Клопотання центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук України або національних галузевих академій наук, до сфери управління яких належить наукова установа/вищий навчальний заклад, про надання їй підтримки держави;
3. Копії засновницьких документів організації (статут, положення, установчий договір тощо);
4. Копію довідки про внесення наукової установи/ вищого навчального закладу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
5. Результати державної атестації наукової установи (витяг з протоколу засідання атестаційної комісії); для вищого навчального закладу - державної атестації в частині провадження ним наукової (науково-технічної) діяльності;
6. Відомості про наукові кадри, науково-дослідну, науково-виробничу діяльність (форма П2) (вимоги до оформлення відомостей);
7. Довідку про стан матеріально-технічної бази наукової установи/вищого навчального закладу (форма П3) (вимоги до оформлення довідки);
8. Електронний варіант інформації (форми П2, ПЗ) на CD в 1 прим.;
9. Копію декларації про прибуток підприємства за попередній рік або розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою (тільки для наукових установ);
10.Копію Звіту про виконання наукових та науково-технічних робіт за формою № 3 - наука (річна) державної статистичної звітності за попередній рік;
11. Довідку про перелік зареєстрованих в УкрІНТЕІ згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.1992 №162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» усіх відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, а також захищених дисертацій за попередній рік;
12.Заповнену анкету моніторингу діяльності наукових установ і вищих навчальних закладів, що були внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надасться підтримка держави;
13.Титульний лист;
14. Опис документів для прийому на розгляд Державної комісії по включенню організації до Реєстру.
Оформлені належним чином відповідно до вимог Порядку документи в одному примірнику у швидкозшивачу надсилаються поштою або подаються безпосередньо до Міністерства освіти і науки України за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16 (кім. 310) щоденно з 14-00 до 17-00.
Довідки із загальних питань стосовно включення наукових установ/вищих навчальних закладів до Реєстру можна отримати за тел.: (044) 287 89 30; 287 82 34.

Повернутися до рубрики