Управління справами
Національної академії наук України

Головна


Про виконання договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном

       На виконання розпоряджень Президії НАН України від 03.05.12 № 310 та від 04.02.13 № 65 Управління справами НАН України просить терміново поновити інформацію про виконання договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, укладених відповідно до Порядку  укладення державними підприємствами, установами, організаціями та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 11.04.12 № 296.
       Зазначену інформацію необхідно надавати до Управління справами НАН України щоквартально (за І квартал – до 10 квітня, за ІІ квартал – до 10 липня, за ІІІ квартал – до 10 жовтня, за ІVквартал – до 10 січня року, наступного за звітним періодом) за встановленими формами (за підписами директора та головного бухгалтера) та в подальшому своєчасно виконувати зазначені розпорядження.
       Форми, за якими необхідно надавати інформацію, розміщені на веб-сайті Управління справами НАН України (http://www.usnan.org.ua) в розділі "Довідкова інформація – Довідки та форми надання інформації"

Завантажити лист

 


Повернутися до рубрики