Управління справами
Національної академії наук України

Головна


Фонд держаного майна України роз’яснив

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендна плата за користування державним нерухомим майном розраховується відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу (далі-Методика), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 (зі змінами).
Фонд держаного майна України, відповідно до наданих йому повноважень, листом від 30.09.11 № 16/708-21-168 роз’яснив деякі питання застосування положень Методики, зокрема:
- при оренді нерухомого майна суб’єктами господарювання – операторами телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторами та провайдерами телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет для здійснення діяльності, пов’язаної зі сферою телекомунікацій, застосовується орендна ставка – 40 відсотків (п.3 додатку 2 Методики);
- для розміщення закладів громадського харчування, де здійснюється торгівля пивом – 15 відсотків (п. 11 додатку 2 Методики), оскільки відповідно до ст..215.1 Податкового кодексу України та роз’яснень Міністерства Фінансів пиво належить до групи підакцизних товарів;
- для розміщення платіжних терміналів – 40 відсотків (п.3 додатку 2 Методики), оскільки, відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» переказ грошей вважається фінансовою операцією;
- для розміщення адвокатів, нотаріусів, адвокатських бюро, колегії, фірми, контори та інших адвокатських об’єднань - 20 відсотків (п.8. додатку 2 Методики) – як і для розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права.
У зв’язку з вищевикладеним, пропонуємо Вам переглянути договори оренди та за необхідності внести відповідні зміни щодо розміру орендної плати, з дотриманням вимог чинного законодавства України.


Повернутися до рубрики