Управління справами
Національної академії наук України

Оголошення про передачу в оренду державного майна

Інформація про оголошення
Об'єкт (повна характеристика) не житлове приміщення
Будівля в якій знаходиться об'єкт оренди Інженерний корпус блоку "А", буд. ІППММ НАНУ
  Місцезнаходження об'єкта оренди Наукова, 3Б
  Місцезнаходження об'єкта оренди - Область Львівська область
  Місцезнаходження об'єкта оренди - Мiсто Львів
  Будівля є властнiстю органiзацiї Так
Площа об’єкту оренди, кв.м.* 18.10
Необхідність ремонту об'єкту оренди Ні
Можлива мета використання об’єкта * *
Вартість об'єкту, визначена незалежною оцінкою, грн. * 131584.00
Дата експертної оцінки 31.10.2018
Дата проведення конкурсу* * 31.12.2021
Стартова ціна, грн./кв.м./місяць* * 1151.36
Дата публікації* * 27.12.2018
Інші умови
Дозвіл НАН України на укладення договору оренди*
дата:31.10.2018 номер: 351
Контактний телефон * (032)263-91-85
email mrostun@iapmm.lviv.ua
Статус запису Опубліковано
Повернутися