Управління справами
Національної академії наук України

Головна


Про страхування майна НАН України

       Відповідно до статтей 10, 24 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», страхування майна, переданого в оренду, є істотною умовою договору оренди та здійснюється орендарем на користь того учасника договору оренди, який бере на себе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди.
     Умовами п. 5.11. типового договору оренди майна, що належить до майнового комплексу НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 15.10.2014 № 216, передбачено зобов’язання орендаря після укладення договору оренди у тижневий термін застрахувати орендоване майно.
       Основними аспектами страхування орендованого майна є:
- страхування майна не менше, ніж на його вартість, згідно з висновком про вартість майна;
- страхування майна на користь орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, в порядку, визначеному законодавством;
- страхування майна з дня фактичного приймання приміщення в користування;
- постійне поновлення договорів страхування (без перерви);
- орендоване майно вважається застрахованим з моменту  сплати першого страхового платежу за договором страхування.
      У зв’язку з вищезазначеним, просимо контролювати виконання орендарями договірних зобов’язань в частині обов’язкового страхування майна, переданого в оренду. У випадках порушення орендарями зобов’язань за договорами оренди проводити заходи претензійно-позовного характеру.

Завантажити лист


Повернутися до рубрики