Управління справами
Національної академії наук України

Головна


Про забезпечення аспірантів наукових установ НАН України гуртожитками та надання їм медичних послуг

     Згідно з законами України "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", з метою забезпечення провадження науковими установами НАН України освітньої діяльності у сфері вищої освіти Національна академія наук України забезпечує:
     1. Проживання іногородніх аспірантів наукових установ НАН України денної форми навчання в гуртожитках на час навчання в аспірантурі.
     2. Прикріплення аспірантів наукових установ НАН України денної форми навчання на медичне обслуговування до медичних закладів НАН України.
     Керівникам наукових установ НАН України при підготовці матеріалів для отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності, відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187, врахувати вищезазначену інформацію. 

Завантажити розпорядження Президії НАН України від 24.05.2016 № 310


Повернутися до рубрики