Управління справами
Національної академії наук України

Головна


Про внесення змін до порядку списання об'єктів державної власності

       Управління справами НАН України інформує, що постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.12 № 1199 внесені зміни до Порядку списання об'єктів державної власності (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.07 № 1314.
       Прийнятими змінами передбачено, що списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб'єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб'єкта відповідно до Порядку (абзац п'ятий пункту 5 Порядку).
       Окремо зазначаємо, що вимога стосовно складу комісії зі списання майна залишилась. Під час списання майна, закріпленого за підприємствами, установами та організаціями, які перебувають у віданні Національної академії наук України, до складу комісії в обов'язковому порядку включаються представники державного органу приватизації за місцем розташування майна та місцевих органів виконавчої влади.
       Крім того, відповідно до пункту 9 Порядку, а також з урахуванням вимог розпорядження Президії НАН України від 15.12.2011 № 809 "Питання списання об'єктів державної власності" до складу комісії зі списання майна включаються за згодою представники Національної академії наук України (тел.: 239-67-39) та директор державного підприємства по відновленню основних засобів "Академвторресурс" НАН України (В. В. Мельник, тел.: 386-64-51, 239-66-95).

Завантажити лист

Повернутися до рубрики