Управління справами
Національної академії наук України

Головна


Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація договорів оренди

       На чисельні запити організацій НАН України з питань нотаріального посвідчення та державної реєстрації договорів оренди нерухомого майна НАН України, Управління справами НАН України повідомляє наступне. 
       Законом України "Про оренду державного та комунального майна" в редакції від 15.12.2009 встановлено, що термін договору оренди визначається за погодженням сторін, але не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.
       Фонд державного майна України наказом від 20.01.2010 № 43 встановив, що при укладенні договорів оренди терміном не менше п’яти років, слід виконувати вимоги законодавства про оренду, Цивільного та Господарського кодексів.
       Додатково, ФДМ України листом від 19.04.2010 № 10-16-4584 роз'яснив, що відповідно до вимог ст. ст. 793, 794 Цивільного кодексу України договори оренди нерухомого майна, що укладені строком на три роки і більше підлягають державній реєстрації та нотаріальному посвідченню. У випадку недотримання сторонами цієї вимоги, відповідно до ст. 220 Цивільного кодексу України договір вважається нікчемним.
       У разі укладення договорів оренди строком до трьох років та подальшому їх продовженні до п’яти років, нотаріально посвідчувати та здійснювати державну реєстрацію не потрібно, за бажанням таке рішення має узгоджуватися між сторонами, що їх укладають.
       При підготовці документів на продовження дії дозволу Бюро Президії НАН України на передачу в оренду нерухомого майна, просимо звернути увагу на те, що термін дії договору страхування орендованого майна має повністю співпадати з терміном дії договору оренди.
       Враховуючи вищевикладене, просимо Вас довести до відома орендарів законодавчі нововведення та контролювати в подальшому виконання норм чинного законодавства стосовно нотаріального посвідчення та державної реєстрації договорів оренди державного майна НАН України.

Повернутися до рубрики